martes, 16 de marzo de 2010

O Bordelo, breve historial


DOCE ANOS Ó SERVIZO DA CULTURA POR TODA GALICIA e Asturias


OBRAS REPRESENTADAS
2009.-O ESPELLO DO PRESTAMISTA Tribulacións sobor da crise económica, hipotecas hoxe , na emigración e na Idade Media. Cambiamos de muiñeiro pero seguimos tendo patrón.
2008.-R.I.P. MARANDAINA Premio á mellor obra entre os 27 participantes no IX CICLO “DOMiNGOS A ESCENA” Caranza, Ferrol Búsqueda do equilibrio territorial,social e personal (contra violencia de xénero) Recuperación Integral dos Pobos e aldeas Respecto da Industria pola Paisaxe Respecto, Igualdade e Paz.
2007.– O MARIÑÁN Premio especial do público e Premio ó mellor actor na IV Mostra de Sada Urbanizacións agresivas, cambio climático e memoria histórica.
2006.-ANISOCORIA Superación da muller ante unha separación matrimonial.
2005.-”KHATARSIS” 3º Premio Daniel Cortezón Dificultades para conseguir vivenda. Conviencia en parella.
2004.-PLÁTICA SISUAL Problemática do abandono dos vellos, alternativa ós asilos.
2003.– TRÉBEDES SEN LUME 4º Premio Daniel Cortezón A dictadura dos fillos sobre os pais. A familia, a naturaza e o respecto ás personas maiores.
2002.– RELAX-TOTAL A filosofía da vida e a supervivencia na Galicia profunda.
2001.– CAMBADELAS 3º Premio Laxeteatro As hipotecas e as súas consecuencias.
2000.– NA ENCRUCILLADA Os conflictos bélicos como resultado dos intereses das potencias mundiais.
1998.– ANDAR Á COMENENCIA O caciquismo e os políticos deshonestos.

Quintana de vivos, anguria dos orfos“Quintana de vivos, anguria dos orfos”,escrita por Francisco Piñeiro e estreado o día 5 de xaneiro en Cervo.
Esta nova comedia dunha duración de noventa minutos sen interrupción amosa unha visión satírico-cómica da orfandade que padecen os nosos eidos e os nosos hortos. Non queremos polemizar nin atopar solucións milagreiras, tan só agardamos que neste Ano Xacobeo do 2010 peregrinemos a Santiago para xunta-los esforzos e administra-los auxilios que o noso agro precisa para que resucite e floreza na Quintana dos vivos.